Menetelmät

Ratkaisukeskeinen työote

Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat luonteeltaan tavoitelähtöistä sekä asiakkaan omia voimavaroja kunnioittavia. Ongelmien sijasta keskitytään enemmän ratkaisujen löytämiseen ja suunnataan katse nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Taidot, kyvyt ja pienetkin edistysaskeleet nähdään merkityksellisinä.

NLP (Neuro Linquistic Programming)

NLP on kooste monista eri menetelmistä. Siinä hyödynnetään mm. ihmisen aisti- ja miellejärjestelmää ja käytetään erilaisia mielikuvaharjoitteita. Yksi NLP:n perusajatuksia on taitavan ja hyvän toiminnan mallintaminen; taitavuutta ja hyviä toimintamalleja voidaan opetella ja ottaa niitä käyttöön uusissa tilanteissa.

Mielikuvien vaikutus ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen on suuri. Muutos- ja ongelmatilanteissa on usein opeteltava muuttamaan mielikuvaa tavoitteeseen pääsemiseksi ja myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Lisätietoa:Suomen NLP-yhdistys

Hypnoosi

Hypnoosi on oikeastaan aika arkipäiväinen ilmiö. Olemme luonnostaan hypnoositilassa esimerkiksi ollessamme hyvin ja intensiivisesti keskittyneitä johonkin asiaan. Vastaava tila ihmisellä on myös unen ja valvetilan välimaastossa, eli herätessämme ja nukahtaessamme. Hypnoosia voidaan kuvata niin ikään syvänä rentoutuneisuuden tilana.

Ohjatussa hypnoositilanteessa pyritään suggestioilla vaikuttamaan alitajunnan eli ei-tietoisen mielen kautta tavoitteiden ja myönteisten muutosten aikaansaamiseksi. Ohjatussakin hypnoositilanteessa asiakas voi aina itse päättää minkä suggestion itselleen hyväksyy ja mitä ei hyväksy.

Lisätietoa:Suomen Hypnoosiliitto ry

Ajanvaraus: tai 050 3023769
© 2021 Terapiapalvelut Marianne Kartano, y-tunnus: 2315652-6