Terapia

Ihmisen elämäntilanteet vaihtelevat paljon - sekä itsestä riippuen että riippumatta.

Haastavissa ja hankalissa elämänvaiheissa tavallinen arki saattaa viedä voimat, itsenäisten ratkaisujen etsiminen ja oma ajattelu voivat tilapäisesti kaventua. Toisinaan ihminen jumiutuu kielteisiin ajatus- ja toimintamalleihin, eikä löydä omin avuin ulospääsyä tilanteestaan.

Erilaiset pelot, jännittämiset ja riippuvuudet aiheuttavat monille usein toistuvia pulmatilanteita.

Joskus on tarve enemmänkin selkiyttää suuntaa ja tavoitteita omassa elämässä. Tai löytää uusia voimavaroja, vahvistaa motivaatiota tai lisätä itsetuntemusta.

Ulkopuolinen apu ja tuki voi olla tarpeen myös erilaisissa pulma-, kriisi- ja muutosvaiheissa.

Ajanvaraus: tai 050 3023769
© 2021 Terapiapalvelut Marianne Kartano, y-tunnus: 2315652-6